سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

تو کریمی و بی نوای توام

پادشاهی و من گدای توامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - تو کریمی و بی نوای توام

j, ;vdld , fd k,hd j,hl

\hnahid , lk 'nhd j,hlتعداد ابیات منتشر شده : 331673