سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

بر در شاه دید شیر سگی

سگ نگویم پلنگ تیزتگیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - بر در شاه دید شیر سگی

fv nv ahi ndn adv s'd

s' k',dl \gk' jdcj'dتعداد ابیات منتشر شده : 407826