سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

همه روی زمین گلستان شد

موسم باغ و وقت بستان شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - همه روی زمین گلستان شد

ili v,d cldk 'gsjhk an

l,sl fhy , ,rj fsjhk an

 • جستجوی گویا در همه ی آثار
 • جستجوی معنی این بیت شعد در سعدی
 • جستجوی زلف چنگ در بیدل دهلوی
 • جستجوی بی خبری در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی هدیه در همه ی آثار
 • جستجوی تملق در همه ی آثار
 • جستجوی ندا در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی مبارک باد در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509565