سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

ابر نیسان به کوهسار آمد

باز آبی به روی کار آمد



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - ابر نیسان به کوهسار آمد

hfv kdshk fi ;,ishv Hln

fhc Hfd fi v,d ;hv Hln

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887