سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

ابر نیسان به کوهسار آمد

باز آبی به روی کار آمدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - ابر نیسان به کوهسار آمد

hfv kdshk fi ;,ishv Hln

fhc Hfd fi v,d ;hv Hlnتعداد ابیات منتشر شده : 412888