سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

ژاله و لاله از سیاهی داغ

آشیان کرده زاغ و بیضهٔ زاغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - ژاله و لاله از سیاهی داغ

Vhgi , ghgi hc sdhid nhy

Hadhk ;vni chy , fdqiٔ chy


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی معنی بیت بید طبری در خواجوی کرمانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712