سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

باشد این تیر از برای شکار

باز شد شاه را هوای شکارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - باشد این تیر از برای شکار

fhan hdk jdv hc fvhd a;hv

fhc an ahi vh i,hd a;hv


 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی دانلود اهنگ بگوید تا دلبر حورم بیاید در فایز
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412915