سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

بر یخ آن مرکبی که گام زدی

سکه بر نقره های خام زدیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - بر یخ آن مرکبی که گام زدی

fv do Hk lv;fd ;i 'hl cnd

s;i fv krvi ihd ohl cnd

تعداد ابیات منتشر شده : 466260