سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

هر چه خواهی بکن، ای دوست، که من از دل و جان

آرزومند جفا و ستمت می بودمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - هر چه خواهی بکن، ای دوست، که من از دل و جان

iv ]i o,hid f;k، hd n,sj، ;i lk hc ng , [hk

Hvc,lkn [th , sjlj ld f,nl


 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267