سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

هر چه خواهی بکن، ای دوست، که من از دل و جان

آرزومند جفا و ستمت می بودمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - هر چه خواهی بکن، ای دوست، که من از دل و جان

iv ]i o,hid f;k، hd n,sj، ;i lk hc ng , [hk

Hvc,lkn [th , sjlj ld f,nl

 • جستجوی آهن در حافظ
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی یک دل استعداد عشق دارد در خواجوی کرمانی
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی تن در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی شب حال استغفار نیست در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 500884