سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

هر چه خواهی بکن، ای دوست، که من از دل و جان

آرزومند جفا و ستمت می بودمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - هر چه خواهی بکن، ای دوست، که من از دل و جان

iv ]i o,hid f;k، hd n,sj، ;i lk hc ng , [hk

Hvc,lkn [th , sjlj ld f,nl


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712