سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

هر چه خواهی بکن، ای دوست، که من از دل و جان

آرزومند جفا و ستمت می بودمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - هر چه خواهی بکن، ای دوست، که من از دل و جان

iv ]i o,hid f;k، hd n,sj، ;i lk hc ng , [hk

Hvc,lkn [th , sjlj ld f,nl

تعداد ابیات منتشر شده : 502039