سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

چون چراغ نظر افروختم از شمع رخش

گفتم ای چشم و چراغ همه صاحب نظرانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - چون چراغ نظر افروختم از شمع رخش

],k ]vhy kzv htv,ojl hc alu voa

'tjl hd ]al , ]vhy ili whpf kzvhk


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573