سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

به رایض گفت تا از بهر منظور

سمندی کرد زین از هر خلل دورآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - به رایض گفت تا از بهر منظور

fi vhdq 'tj jh hc fiv lkz,v

slknd ;vn cdk hc iv ogg n,v


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727