سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

چو بر تخت زر خویشش نشانید

به دست خود بر او گوهر فشانیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

وحشی بافقی - چو بر تخت زر خویشش نشانید

], fv joj cv o,daa kahkdn

fi nsj o,n fv h, ',iv tahkdn


 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی خداحافظ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی دردم از یار است و درمان نیز هم در حافظ
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367921