سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
پروین اعتصامی

ز فرط خوف، فراموش کرد گفتهٔ خویش

که کار باید و نیرو، نه دعوی و عنوانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

پروین اعتصامی - ز فرط خوف، فراموش کرد گفتهٔ خویش

c tvx o,t، tvhl,a ;vn 'tjiٔ o,da

;i ;hv fhdn , kdv,، ki nu,d , uk,hk


 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442