سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
پروین اعتصامی

عاقبت، خوارتر از خار شود

این گل تازه که محبوب شماستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

پروین اعتصامی - عاقبت، خوارتر از خار شود

uhrfj، o,hvjv hc ohv a,n

hdk 'g jhci ;i lpf,f alhsj


 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630