سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

بر گریۀ من شبی بخندید بطنز

سرّدل من گشت قضای سر اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - بر گریۀ من شبی بخندید بطنز

fv 'vdۀ lk afd fokndn fxkc

svّng lk 'aj rqhd sv h,


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727