سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

یا رب که چه فرخنده و خوب افتادست

بخت کله و طالع پیراهن اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - یا رب که چه فرخنده و خوب افتادست

dh vf ;i ]i tvokni , o,f htjhnsj

foj ;gi , xhgu \dvhik h,


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573