سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

ابر از آب دیده وقت سحر

جامۀ شاخ را نمازی کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - ابر از آب دیده وقت سحر

hfv hc Hf ndni ,rj spv

[hlۀ aho vh klhcd ;vnتعداد ابیات منتشر شده : 206541