سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

هرکرا بخت مساعد بود و دولت یار

ابدالدّهر مظفّر بود اندر همه کارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - هرکرا بخت مساعد بود و دولت یار

iv;vh foj lshun f,n , n,gj dhv

hfnhgnّiv lztّv f,n hknv ili ;hvتعداد ابیات منتشر شده : 412901