سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

در صفدری چو رایت نصرت مبارزم

در شب روی چو لشکر فکرت دلاورمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

کمال الدین اسماعیل - در صفدری چو رایت نصرت مبارزم

nv wtnvd ], vhdj kwvj lfhvcl

nv af v,d ], ga;v t;vj ngh,vl

تعداد ابیات منتشر شده : 478481