سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی میر بئله گوزل یاری اولار کی سئومیم؟ سئوگی دولو او گوزلره باخاندا عاشیقم دمیم؟ سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من یار ائوینه گلین الچی گوندرین عاشیقم دییرم دوزدو سئومیگم سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من من کی سنه دوز دییرم عشقینه سالمیسان منی منده گولوم عمور بویو بو قلبیمه یازمیشام سنی سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من در همه ی آثار
 • جستجوی از آتش ظلم و دود مظلوم در نظامی گنجوی
 • جستجوی وصف توراورکنند در سعدی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی نامم به ننگ در همه در خواجوی کرمانی
 • جستجوی گر سر سودای من در همه ی آثار
 • جستجوی چنین در سعدی
 • جستجوی پولاد در همه ی آثار
 • جستجوی در سر هر موی مژگانش دو صد ترکش خدنگ در قاآنی
 • جستجوی معنی زجرخ فلک برسرت باد سرد چیست؟ در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165