سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی دیر شدن در سنایی غزنوی
 • جستجوی اینجا در همه ی آثار
 • جستجوی انقلاب در همه ی آثار
 • جستجوی رها در همه ی آثار
 • جستجوی انتظار در همه ی آثار
 • جستجوی بیدا در همه ی آثار
 • جستجوی تواضع در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در بیدل دهلوی
 • جستجوی میر بئله گوزل یاری اولار کی سئومیم؟ سئوگی دولو او گوزلره باخاندا عاشیقم دمیم؟ سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من یار ائوینه گلین الچی گوندرین عاشیقم دییرم دوزدو سئومیگم سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من من کی سنه دوز دییرم عشقینه سالمیسان منی منده گولوم عمور بویو بو قلبیمه یازمیشام سنی سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165