صد کعبه و سومنات آبادان است

معمور شود کلیسیایی چه شود

گر دل بردم عشوه نمایی چه شود

یابد دلم از عشوه صفایی چه شود

پیچیدن تن در کفن دیبا چیست

بگذار کفن، سگ استخوان خواهد برد

ای خواجه چو از تو مرگ جان خواهد برد

اسباب زمانه هم زمان خواهد برد

بعد از تو به نزد ماست اسلام عزیز

نازی که ز هم بریزد آن ترک بلند

ای آهوی فتنه سنبلت را به کمند

در دام فریبت اهل ایمان در بند

از معرکه بی زخم برون آید مرد

وز پردهٔ کار غرق خون آید مرد

در علم و عمل چو ذوفنون آید مرد

آرایش بیرون و درون آید مرد

تو سنگ دلی و تهمت بی اثری

بر جلوهٔ حسن بسته ای، شرمت باد

ای آن که ز درد رسته ای، شرمت باد

فارغ ز بلا نشسته ای، شرمت باد

 • جستجوی تواضع در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در بیدل دهلوی
 • جستجوی میر بئله گوزل یاری اولار کی سئومیم؟ سئوگی دولو او گوزلره باخاندا عاشیقم دمیم؟ سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من یار ائوینه گلین الچی گوندرین عاشیقم دییرم دوزدو سئومیگم سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من من کی سنه دوز دییرم عشقینه سالمیسان منی منده گولوم عمور بویو بو قلبیمه یازمیشام سنی سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من در همه ی آثار
 • جستجوی از آتش ظلم و دود مظلوم در نظامی گنجوی
 • جستجوی وصف توراورکنند در سعدی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی نامم به ننگ در همه در خواجوی کرمانی
 • جستجوی گر سر سودای من در همه ی آثار
 • جستجوی چنین در سعدی
 • جستجوی پولاد در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165