ز راز عشق آگاهم کن ای دوست

مرا بیرون کن اینجا گاه از پوست

تو نور جملهٔ ای ماه تابان

حقیقت در دل و جانی تو جانان

چه باشد عشق بی منصور جمله

که ایشانند از تو نور جمله

مرا بر گوی جانا عشق بازی

توداری عشق وعشقت نیست بازی

در این غوغا مرا با تو وصالست

دلم در ذات تو عین جلال است

بهر زه گفت و گوئی گشت پیدا

منم در وصل تو باشور و غوغا

تو وصل خود نمایم یک زمانی

که درغوغای عشق تو جهانی

تو وصل خود نما تا جان فشانم

بجان و سر ترا بیشک بخوانم

منم در بند تو ای ماه دیدار

بجانم وصلت اینجاگه خریدار

وصالم آشکارا گشت چندی

مرا بنهادهٔ در عشق بندی

 • جستجوی انتظار در همه ی آثار
 • جستجوی بیدا در همه ی آثار
 • جستجوی تواضع در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در بیدل دهلوی
 • جستجوی میر بئله گوزل یاری اولار کی سئومیم؟ سئوگی دولو او گوزلره باخاندا عاشیقم دمیم؟ سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من یار ائوینه گلین الچی گوندرین عاشیقم دییرم دوزدو سئومیگم سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من من کی سنه دوز دییرم عشقینه سالمیسان منی منده گولوم عمور بویو بو قلبیمه یازمیشام سنی سنه قوربان منیم اوزوم سنین یرین ایکی گوزوم عمرومه گول چیچک سن سن قلبیمه موتلو نفس سن سن عاشیق لر ایچینده دیوانه من من یوللارین گوزلوین بیچاره من من در همه ی آثار
 • جستجوی از آتش ظلم و دود مظلوم در نظامی گنجوی
 • جستجوی وصف توراورکنند در سعدی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی نامم به ننگ در همه در خواجوی کرمانی
 • جستجوی گر سر سودای من در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165