که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحده لااله الاهو

تعداد ابیات منتشر شده : 27723