سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر سگ به مثل درون دریا برود

دریا نشود پلید و سگ غرق شود

هر چند ترا بر جگر آبی نبود

دریا دریا خون جگر باید خورد

منصور حلاج آن نهنگ دریا

کز پنبهٔ تن دانهٔ جان کرد جدا

افتاده به گریه خلق، بس کن بس کن

دریا ! به شهید کربلایت سوگند

گردون کمری ز عمر فرسودهٔ ماست

دریا اثری ز اشک آلودهٔ ماست

دریا به وجود خویش موجی دارد

خس پندارد که این کشاکش با اوست

من صرفه برم که بر صفم اعدا زد

مشتی خاک لطمه بر دریا زد

تا دل ز علایق جهان حر نشود

اندر صدف وجود ما در نشود

رویت دریای حسن و لعلت مرجان

زلفت عنبر صدف دهان در دندان

هرچند گناه ماست کشتی کشتی

غم نیست که رحمت تو دریا دریاست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165