سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ور حسن تو یک جلوه کند بر عارف

از راه حقیقت به مجاز آید باز

در هفتم و سوم بفرستد چیزی

اندر نه و پنچ و یک بپردازد راه

در راه وفا چو سنگ و آتش گردم

شاید که رسم به صبحت سوخته ای

در راه خدا حجاب شد یک سو زن

رو جملهٔ کار خویش را یک سو زن

شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید

شب را چه گنه قصهٔ ما بود دراز

کردیم هر آن حیله که عقل آن دانست

تا بو که توان راه به جانان دانست

گامی دو سه رفت و راه را دریا دید

چون پای درون نهاد موجش بربود

 • جستجوی نرگس در همه ی آثار
 • جستجوی نابود در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در حافظ
 • جستجوی ایمان در همه ی آثار
 • جستجوی گریه در همه ی آثار
 • جستجوی خانه های تن از دریچه جان در عراقی
 • جستجوی سید در همه ی آثار
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دزد در همه ی آثار
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165