سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بسان تنی بی روان بُد زمین

هوا چون دژم سوکیی دل غمین

چه گویا چه بینا چه فرهنگ گیر

چه بیداری او راچه دانش پذیر

چو شاهی است دین تاجش و دادگاه

دل پاک دستور و دانش سپاه

که تا جایگه یافتی نخجوان

بدین شاه شد بخت پیرت جوان

ز ره برده رفتار سرو روان

ز عنبر زده نقطه بر ارغوان

مگر کِم روان چون هراسان شود

به روی شما مرگم آسان شود

تو سازیدی این هفت چرخ روان

ستاره معلق زمین در میان

به ره نامه مر پهلوان را سپرد

ز شادی جوان شد سپهدار گرد

که تو یادگاری از آن پهلوان

همیشه بزی شاد و روشن روان

روان تو زندست گر تن بمرد

ندارد خردمند مرگ تو خرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165