سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خرد آتش فروزد دل بسوزد

همین تفسیر نمرود و خلیل است

گرفتم اینکه کتاب خرد فروخواندی

حدیث شوق نفهمیده ئی دریغ از تو

عقل در پیچاک اسباب و علل

عشق چوگان باز میدان عمل

عشق را آئین سلمانی نماند

خاک ایران ماند و ایرانی نماند

عشق را ما دلبری آموختیم

شیوهٔ آدم گری آموختیم

عشق افلاطون علت های عقل

به شود از نشترش سودای عقل

فتنه ئی پامال راهش محشری

کشته ی تیغ نگاهش محشری

عشق حق پروردهٔ آغوش او

این نوا از زخمهٔ خاموش او

درین دیر از نوای صبحگاهی

جهان عشق و مستی آفریدم

عشق با دشوار ورزیدن خوشست

چون خلیل از شعله گلچیدن خوشست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165