سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دلم دارد هوای پای بوست

ببین در سر خیال خام او را

چو طاوس ار چه پوشی حله بر دوش

نشاید پای خود کردن فراموش

چنان افشرد بهر بندگی پای

که کرد اندر دل شاه جهان جای

بجز چو بین که در ره خار بودش

وزو پای مراد افگار بودش

آشنایی تازه کرد این سرکه او

ز آشنایان قدیم پای اوست

تا زچنان بخشش مفلس پناه

شکرکنان پای نهادم به راه

از گرمی ریگهای گردان،

پر آبله پای ره نوردان

سرباز مکش ز پای خوبان

گر بی سپر است، بی سپر گیر

در پای پدر فتاد فرزند

گفت ای دم تو مرا زبان بند

تا شحنه غم ترا درین راه

سر بر نگرفت، پای برگیر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165