سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جای در چشم خسرو ار نکنی

خاک پای سر معظم شو

تا زچنان بخشش مفلس پناه

شکرکنان پای نهادم به راه

ور به ملاقات رهی رای تست

افسر من خدمتی پای تست

رفت پدر پای بکشتی نهاد

دیده روان از مژه طوفان کشاد

پای مسافر بره گرم دور

ز ابله پر قبر چو نان تنور

چنان افشرد بهر بندگی پای

که کرد اندر دل شاه جهان جای

سرود دلکش از لبهای خوبان

شتابان سوی گردون پای کوبان

به رقص و جست خوبان هوا باز

نهاده پای بر بالای آواز

چو طاوس ار چه پوشی حله بر دوش

نشاید پای خود کردن فراموش

دست به هم بر زده زان داوری

پای فشردند به زور آوری

 • جستجوی گراین تیر ازترکش رستمی در فردوسی
 • جستجوی اصل در مولوی
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در فردوسی
 • جستجوی هوس باد بهارم در حافظ
 • جستجوی تخته نرد در خاقانی
 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی نماز در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050