سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همی زجود تو گویند رادمردان شکر

همی به شکر تو گیرند شیر مردان یاد

حُسام او جگر حاسدان همی سوزد

نه آتش است وچو آتش همی کند تأثیر

گاهی ز بیم ذُوبعه خواندم همی فسون

گاهی ز ترس وسوسه کردم همی دعا

تا که همی بُرج زهره باشد میزان

تا که همی برج مهر باشد جَوزا

کان یکی گویی همی وحی سماوی آورد

وین دگر گویی همی اَضغاث اَحلام آورد

جز برگل وبر لاله همی مشک نریزند

جزبر دل وبر دیده همی آب نرانند

تا همی اشعار زیبا زیور دیوان شود

تا همی الفاظ نیکو زینت دفتر شود

همی پیدا ز اشکالش جمال قصر نوشروان

همی گیرند ز امثالش مثال سد اسکندر

بهاری را همی ماند ریاحینش همه صورت

بهشتی را همی ماند درختانش همه پیکر

به کین خویش تن دشمنان همی فرسای

به مهر خویش دل دوستان همی پرور


 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی سکوت در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی سایه در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی شمع در همه ی آثار
 • جستجوی درد كشأن در حافظ
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی از فلک بی ناله کام دل نمی اید به دست در بیدل دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712