سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا به اول نرسد هیچ آخر

تا چو آخر نبود هیچ اول

دل بی معنی تو کی گذارد

که این معنی به گوش اندر گذاری

هرکه در بند صور ماند به معنی کی رسد

مرد کو صورت پرست آمد بود معنی گذار

دلم بردی و برگشتی زهی دلدار بی معنی

چه بود آخر ترا مقصود از این آزار بی معنی

ای یوسف عصر بی رخ تو

بیت الاحزان شدست کویم

یارب این بارگاه دستورست

یا نمودار بیت معمورست

نه از آن طایفه که نشناسد

معنی احتراق از احراق

تا قدم در وجود ننهادی

معنی مکرمت نشد مفهوم

میزبان اول آنگهی خانه

روئیة الله نخست باز بهشت

در زوایای رستهٔ معنی

مفلس کیمیا فروش منمتعداد ابیات منتشر شده : 373712