سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر سالی نمی بینی نشان، هرگز نمی پرسی

کجا پرسی نشان من؟ که هست از نام من ننگت

چنان در تو گم شدم که: گر جویدم کسی

نیابد به عمرها نشان از نشان من

آشفته شوم هر دم بر صورت زیبایی

باشد که نشان یابم روزی ز نشان تو

احدیت نشان ذاتش دان

صمدیت در صفاتش دان

صفات قلندر نشان برنگیرد

صفات تجرد بیان برنگیرد

جستن سر نشان جاه بود

و آن پایت دلیل راه بود

جستن چشم چپ نشان جفا

یا سخنهای دشمنان ز قفا

تا بگردد خورش گوارنده

مشو، ای خواجه، می گسارنده

تا ببینی نشان قدرت او

با تو گوید زبان قدرت او

قناعتست و مروت نشان آزادی

نخست خانهٔ دل وقف این دوگانه کند

 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی گندم در همه ی آثار
 • جستجوی تشر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی درطلسم هوس که ماگردد در بیدل دهلوی
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486263