سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر سالی نمی بینی نشان، هرگز نمی پرسی

کجا پرسی نشان من؟ که هست از نام من ننگت

چنان در تو گم شدم که: گر جویدم کسی

نیابد به عمرها نشان از نشان من

آشفته شوم هر دم بر صورت زیبایی

باشد که نشان یابم روزی ز نشان تو

احدیت نشان ذاتش دان

صمدیت در صفاتش دان

صفات قلندر نشان برنگیرد

صفات تجرد بیان برنگیرد

جستن سر نشان جاه بود

و آن پایت دلیل راه بود

جستن چشم چپ نشان جفا

یا سخنهای دشمنان ز قفا

تا بگردد خورش گوارنده

مشو، ای خواجه، می گسارنده

تا ببینی نشان قدرت او

با تو گوید زبان قدرت او

قناعتست و مروت نشان آزادی

نخست خانهٔ دل وقف این دوگانه کند

 • جستجوی ظلم در حافظ
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خوشا بزم وفا کزخجلت اظهار در بیدل دهلوی
 • جستجوی منی در رشیدالدین میبدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935