سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از فلک بی ناله کام دل نمی آید به دست

شهد خواهی آتشی زن خانهٔ زنبور را

طبع فسرده شکوهٔ همت کجا برد

در خانه آتشی که توان زد به خانه نیست

تو خواهی شور عالم گیر و خواهی غلغل محشر

فلک زین رنگ چندین نغمه ها محسو س می سازد

کام عیش از صفای دل طلبید

خانه آتش زدن چراغان نیست

بی بریها را علاجی نیست شاید چون چنار

دست برهم سودن ما آتشی پیدا کند

گزیرنیست به زبر فلک ز شادی وغم

به نوش و نیش مهیاست خانهٔ زنبور

به دست طاقت اگر اختیار گیرا نیست

عصا ز کف مفکن دست ناتوانان گیر

عافیت خواهی ، وداع آرزوی جاه کن

شمع این بزم از کلاه خود به کام اژدهاست

خم مکن در عرض حاجت تا توانی پشت دست

اینقدرها برنمی دارد گرانی پشت دست

همت چقدر زیر فلک بال گشاید

پست است به حدی که درین خانه هوا نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 504827