سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بزم حضورشان نکشد انتظار شمع

اشکی جلا دهند و شبی را سحر کنند

صبح وفا سرشته لب مهرپرورش

دارد تبسمی که نیاید ز ماه عید

اخلاص ، به اظهار، مکدر مپسندید

چون شکر ز دل زد به زبان شدگله آمیز

اظهار غفلت طلبم کار عقل نیست

نقاش عاجزست به تصویر خواب پا

فقر درکسوت اظهار هنر رسوایی ست

آخرآیینه نمدکرد ز جوهرپیدا

درخور اظهار باید اعتباری پیش برد

اوکریم آمد برون باری تو هم سایل برآ

تا خجلت عصیان شود اظهار ندامت

جای مژه بر دیده نهم دامن نم را

قاصد حسرت نصیبان وفا پیداست کیست

بخت برگرددکه خواند بر تو پیغام مرا

مروت کیشی الفت ، وفا مشتاق بوداما

غرور حسن رنگ ما تصورکرد پیمان را

با بد ونیک است یک رنگ هوس آیینه را

نیست اظهار خلاف هیچکس آیینه را

 • جستجوی رشوه در همه ی آثار
 • جستجوی پولاد در اسدی توسی
 • جستجوی ظلم در حافظ
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی دوست در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935