سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وصف لعلت از سخن پرداخت افکار مرا

بال موجی داشتم در گوهر آرامید و سوخت

چشم خرد آیینهٔ جام می ناب است

ابروی سخن در شکن موج شراب است

این سخن نیست که یارا ن فهمند

عبرت ازبیدل ما سر زده است

سهل مشمر سخن سرد به روشن گهران

که نفس بر رخ آیینه ز سیلی کم نیست

سخن تادر جهان باقی ست از معدومی آزادم

زبان گفتگوها بال پروازست عنقا را

پرده دار جاده کی گردد هجوم نقش پا

از سخن خون می تراود ترجمان زخم را

بی سخن باید شنیدن چون نگین نام مرا

زخم دل چندین زبان داده ست پیغام مرا

در مقامی که سخن آینه پرداز دل است

چون خموشی نفس سوخته شد جوهرما

ما و سخن ازکینه فروزی ، چه خیال است

آیینه نداده ست به آتش نفس ما

وضع خموش ما ز سخن دلنشین تر است

با تیر احتیاج نداردگمان ما


 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی شب نیست که در فراق رویت در سعدی
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287600