سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا چون آرزو خدمتگذاریست

خلاف آن نه رسم دوستداریست

زنده شدم از نظر پاکشان

آب حیاتست مرا خاکشان

مرا بازوی عمر سستی گرفت

تنم کسوت نادرستی گرفت

گشادی نافه طبع مرا ناف

معطر کن ز مشکم قاف تا قاف

گفت المنت لله که خدای

شد سوی عدل مرا راهنمای

ور زانکه نیم بدین سزاوار

بگذار مرا غریب و بیمار

به ناله زبان کرده ام چون جرس

مرا هیچ کس نیست فریادرس

جزای آن جفاکیشان نویسند

مرا سر دفتر ایشان نویسند

آنچه مرا زابر نوالت رسید

سبزه ز باران بهاری ندید

ندارم ز کس پایه برتری

که باشد مرا وایه سروری

تعداد ابیات منتشر شده : 510165