سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز فکر تو حل مشکل هندسی

محرر براهین اقلیدسی

مؤدب به تأدیب تو خاکیان

مباهی به آدابت افلاکیان

بگفتا گل او ز کان من است

ولی جان او نی ز جان من است

چو جانش نباشد ز من بهره ناک

چه سودش کند نسبت آب و خاک

وان کس که دلم فگار کرده ست

دورم ز دیار و یار کرده ست

زان کس که به دل نشاند تیرم

چون دعوی دل دهی پذیرم

در هر نفسیش باد مرگی

وز زندگیش مباد برگی

گفتی لیلی ازین فسانه

رسوا گشته ست در زمانه

گویا و گواست وجد و حالش

بر دعوی عفت و جمالش

پرواز ده شکسته بالان

نیرو شکن خطا سگالان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165