سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر چه رسم خوبان تندخوییست

چه باشد گر بسازد با غمینی

گفته باشد مگرت ملهم غیب احوالم

این که شد روز سفیدم چو شب ظلمانی

درون خلوت کروبیان عالم قدس

صریر کلک تو باشد سماع روحانی

رهروان را عشق بس باشد دلیل

آب چشم اندر رهش کردم سبیل

بسا مالا که بر مردم وبالست

مزید ظلم و تأکید ضلالست

گرفتم آتش پنهان خبر نمی داری

نگاه می نکنی آب چشم پیدا را

دستگاهی نه که تشویش قیامت باشد

مرغ آبیست چه اندیشه کند طوفان را

به چشم های تو کان چشم کز تو برگیرند

دریغ باشد بر ماه آسمان انداخت

در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش

ما هیچ نگفتیم و حکایت به درافتاد

هزار سال به امید تو توانم بود

اگر مراد برآید هنوز باشد زود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165