سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید

وجه می می خواهم و مطرب که می گوید رسید

شرمش از چشم می پرستان باد

نرگس مست اگر بروید باز

فدای پیرهن چاک ماه رویان باد

هزار جامه تقوی و خرقه پرهیز

نامم ز کارخانه عشاق محو باد

گر جز محبت تو بود شغل دیگرم

هوای منزل یار آب زندگانی ماست

صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم

شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش

گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم

مر غول را برافشان یعنی به رغم سنبل

گرد چمن بخوری همچون صبا بگردان

چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد

که زد به خرمن ما آتش محبت او

خوش نازکانه می چمی ای شاخ نوبهار

کآشفتگی مبادت از آشوب باد دی

ز خطت صد جمال دیگر افزود

که عمرت باد صد سال جلالیتعداد ابیات منتشر شده : 251656