سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نامم ز کارخانه عشاق محو باد

گر جز محبت تو بود شغل دیگرم

هوای منزل یار آب زندگانی ماست

صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم

شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش

گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم

مر غول را برافشان یعنی به رغم سنبل

گرد چمن بخوری همچون صبا بگردان

چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد

که زد به خرمن ما آتش محبت او

خوش نازکانه می چمی ای شاخ نوبهار

کآشفتگی مبادت از آشوب باد دی

ز خطت صد جمال دیگر افزود

که عمرت باد صد سال جلالی

بر آن نقاش قدرت آفرین باد

که گرد مه کشد خط هلالی

حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد

شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

شقایق از پی سلطان گل سپارد باز

به بادبان صبا کله های نعمانی


 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254