سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گره به باد مزن گر چه بر مراد رود

که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت

من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل

من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت

دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد

تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار

چرا که بی سر زلف توام به سر نرود

حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست

دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید

از یار آشنا سخن آشنا شنید

اندر سر ما خیال عشقت

هر روز که باد در فزون باد

ای صبا امشبم مدد فرمای

که سحرگه شکفتنم هوس است

کامم از تلخی غم چون زهر گشت

بانگ نوش شادخواران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند

ای دریغا رازداران یاد باد

 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی مشوش در همه ی آثار
 • جستجوی تنهایی در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی نفس در عبید زاکانی
 • جستجوی فال در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 76907