سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای

کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو

اگر ز باد خزان گلبنی شکفته بریخت

بقای سرو روان باد و سایهٔ شمشاد

ببین که مرغ چمن دمبدم هزار سلام

بدست باد صبا می کند بباغ ابلاغ

مگر چو باد صبا مژدهٔ بهار آورد

بباد داد دل خسته در هوای سمن

صبا به داور دوران رسان حکایت من

که باد واقعه مور با سلیمان گفت

نامه ی دردم به دست باد سپردم

لیک صبا بر در تو راه ندارد

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

بجز صبا و شمالم نمی شناسد کس

عزیز من که به جز باد نیست دمسازم

باد پایان سخن را تو سواری سلمان

آفرین بر سخنت باد، که خوش می رانی

باد بر خاک عراق از دیدهٔ خواجو درود

باد بر دارالسلام از آدم خاکی سلامتعداد ابیات منتشر شده : 373712