سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد

شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار

زان که چالاکتر از این حرکت باد نکرد

بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم

شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد

خود را بکش ای بلبل از این رشک که گل را

با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود

گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا

چشم دارم که سلامی برسانی ز منش

باد صبا ز عهد صبی یاد می دهد

جان دارویی که غم ببرد درده ای صبی

در باغ چو شد باد صبا دایهٔ گل

بربست مشاطه وار پیرایهٔ گل

باد نوروز که بوی گل و سنبل دارد

لطف این باد ندارد که تو می پیمایی

جهان بر آب نهادست و زندگی بر باد

بر آب و باد کجا باشد اعتماد نشست؟تعداد ابیات منتشر شده : 206541