سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای

کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو

اگر ز باد خزان گلبنی شکفته بریخت

بقای سرو روان باد و سایهٔ شمشاد

ببین که مرغ چمن دمبدم هزار سلام

بدست باد صبا می کند بباغ ابلاغ

مگر چو باد صبا مژدهٔ بهار آورد

بباد داد دل خسته در هوای سمن

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

بجز صبا و شمالم نمی شناسد کس

عزیز من که به جز باد نیست دمسازم

باد پایان سخن را تو سواری سلمان

آفرین بر سخنت باد، که خوش می رانی

باد بر خاک عراق از دیدهٔ خواجو درود

باد بر دارالسلام از آدم خاکی سلام

هوس باد بهارم به سوی صحرا برد

باد بوی تو بیاورد و قرار از ما برد

همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد

که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمتتعداد ابیات منتشر شده : 286679