سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در آرزوی نسیمی ز زلف تو جانم

همیشه منتظر موکب صبا باشد

مرا استاد عشقت نکته دان کرد

که رحمت باد بر آموزگارم

شکرفروش که عمرش دراز باد چرا

تفقدی نکند طوطی شکرخا را

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز

باشد که بازبینم دیدار آشنا را

می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو

روزی ما باد لعل شکرافشان شما

می بیاور که ننازد به گل باغ جهان

هر که غارتگری باد خزانی دانست

در چین طره تو دل بی حفاظ من

هرگز نگفت مسکن مالوف یاد باد

حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد

جان ها فدای مردم نیکونهاد باد

مبتلا گشتم در این بند و بلا

کوشش آن حق گزاران یاد باد

گر چه صد رود است در چشمم مدام

زنده رود باغ کاران یاد باد


 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267