سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای تو با جمله و تنها ز همه فی الجمله

نور چشم منی و جان و دل تنهایی

گر نیارامم دمی بی همدمی نبود غریب

زانکه با تن ها بغربت به که تنها در وطن

ور از تنهایی سلمان و حال او خبر، پرسد

بگو بی جان و بی جانان، چه باشد حال تنها را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165