سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بدانچه تا نکنی حمل بر کسالت من

ضرورت است مرا بر تو عرض صورت حال

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است

امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند

گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند

فال می گیرم وزین جا سفری نیست مرا

ور بود هم بسر کوی تو باشد سفرم

شنیده ام که ز زر کارها چو زر گردد

مرا چو زر نبود چاره ناله و زاریست

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

فراق را دلی از سنگ سختتر باید

مرا دلیست که با شوق بر نمی آید

چشم بیمار مرا خواب نه در خور باشد

من لَهُ یَقتُلُ داءٌ دَنَفٌ کیفَ ینام

ز وجود خود ملولم قدحی بیار ساقی

برهان مرا زمانی ز خودی خود خدا را

مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی

چرا ملامت رند شرابخواره کنم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165