سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حدیث مدرسه و خانقه مگوی که باز

فتاد در سر حافظ هوای میخانه

سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی

خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

ای باد حدیث من نهانش می گو

سر دل من به صد زبانش می گو

عدو که منطق حافظ طمع کند در شعر

همان حدیث هُما و طریق خطّاف است

ز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندم

که روزگار حدیث تو در میان انداخت

گوشت حدیث می شنود، هوش بی خبر

در حلقه ای به صورت و چون حلقه بر دری

گه حدیث دهانت به نطق تنگ مجال

گه حکایت زلفت قلم شکسته زبان

حدیث شوق، چو زلف دراز گشت، دراز

بجان دوست، که یک موی، زیر بالا نیست

نشست و پیش خود مهراب را خواند

حدیث رفته با او باز می راند

ز باد حال تو می پرسم و چو می بینم

حدیث باد صبا هست سربسر همه باد

تعداد ابیات منتشر شده : 504917