سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شاید ار زانچه غلامیش کمر بسته بود

آفتاب فلک آنگه که مقامش جوزاست

همت عالی اوراست مقامی که فلک

با وجود عظمت در نظرش کم ز سهاست

تا عماری فلک راست غلاف اطلس

تا قبای بدن کوه گران از خار است

صفر تخت سلطان فلک بر دارد

لاجرم در فلکش نام برآید به حمل

مکن ز گردش دوران شکایت ابن حسام

که عادت فلک دون پرست منقلبیست

بده تا روم بر فلک شیر گیر

به هم بر زنم دام این گرگ پیر

تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار

که توسنی چو فلک رام تازیانه توست

سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست

راز درون پرده چه داند فلک خموش

ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165