سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دردم از یار است و درمان نیز هم

دل فدای او شد و جان نیز هم

ماه است رخت یا روز؟ مشک است خطت یا شب؟

سیم است برت یا عاج؟ سنگ است دلت یا رو؟

زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار

ما را شرابخانه قصور است و یار حور

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

وز پی دیدن او دادن جان کار من است

چه عادلی است که ز عدل او ممالک را

تنعمی است موفی سعادتی است سعید

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

خلد عیش است و درو باده حلال است

حلالروز عیدست و درو روزه حرام است حرام

سرما به غیت است که خورشید و صبح را

یخ بسته است چشمه و افسرده است دم

دل است غنچه به یکباره و سوسن است زبان

بسی است ره زبان آوری به دلداری

شعر من بنده چو موی است و کمال سخنم

راست مویی است که در عین کمال شعر است

 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی احسان در همه ی آثار
 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • جستجوی حوصله ای نیست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486308