سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دردم از یار است و درمان نیز هم

دل فدای او شد و جان نیز هم

ماه است رخت یا روز؟ مشک است خطت یا شب؟

سیم است برت یا عاج؟ سنگ است دلت یا رو؟

زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار

ما را شرابخانه قصور است و یار حور

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

وز پی دیدن او دادن جان کار من است

چه عادلی است که ز عدل او ممالک را

تنعمی است موفی سعادتی است سعید

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

خلد عیش است و درو باده حلال است

حلالروز عیدست و درو روزه حرام است حرام

سرما به غیت است که خورشید و صبح را

یخ بسته است چشمه و افسرده است دم

دل است غنچه به یکباره و سوسن است زبان

بسی است ره زبان آوری به دلداری

شعر من بنده چو موی است و کمال سخنم

راست مویی است که در عین کمال شعر است


 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی فارس در شهریار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی حکمت در سعدی
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی فال حافظ در حافظ
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی منم در انوری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712