سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ماه است رخت یا روز؟ مشک است خطت یا شب؟

سیم است برت یا عاج؟ سنگ است دلت یا رو؟

زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار

ما را شرابخانه قصور است و یار حور

دردم از یار است و درمان نیز هم

دل فدای او شد و جان نیز هم

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

وز پی دیدن او دادن جان کار من است

چه عادلی است که ز عدل او ممالک را

تنعمی است موفی سعادتی است سعید

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

خلد عیش است و درو باده حلال است

حلالروز عیدست و درو روزه حرام است حرام

سرما به غیت است که خورشید و صبح را

یخ بسته است چشمه و افسرده است دم

دل است غنچه به یکباره و سوسن است زبان

بسی است ره زبان آوری به دلداری

شعر من بنده چو موی است و کمال سخنم

راست مویی است که در عین کمال شعر است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165