سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حکایت لب شیرین کلام فرهاد است

شکنج طره لیلی مقام مجنون است

مرا خورشید طالع نیک فال است

ولیکن ماه دشمن در وبال است»

حافظ بد است حال پریشان تو ولی

بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست

هُمای همتم عمری است کز جان

هوای آن قد و بالا گرفته است

قضا با امر و نهیب همعنان است

قدر با صدر قدرت همنشین است

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است

همواره مرا کوی خرابات مقام است

لب چون آتشش آب حیات است

از آن آب آتشی در ما گرفته است

آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت

یار شیرین سخن نادره گفتار من است

منم که گوشه میخانه خانقاه من است

دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است

ز بیخودی طلب یار می کند حافظ

چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165