سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بلبل به انتظار که هنگام گل رسد

ابن حسام دلشده در انتظار دوست

چو دسترس نبود آستین کشیدن دوست

بر استانه ی او روی ما و خاک نیاز

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد

چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله

گدای خاک در دوست پادشاه من است

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

کحل الجواهری به من آر ای نسیم صبح

زان خاک نیکبخت که شد رهگذار دوست

دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک

منت خدای را که نیم شرمسار دوست

و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار

برای دیده بیاور غباری از در دوست

من گدا و تمنای وصل او هیهات

مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست

ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه

زان پیش که گویند که از دار فنا رفت

تعداد ابیات منتشر شده : 508050